PROJEKTY V REALIZACI 

PROJEKTY, NA KTERÝCH SE SPOLEK OPAVSKEM BEZ BARIÉR, z.s. PODÍLÍ 


Projekt Opava

Projekt Opava bez bariér byl od 8. března 2018 do 31. května 2019 veden fyzickou osobou. Projekt ač nevýdělečný, přesto se město Opava rozhodlo vyplácet honorář za naši práci, za což jim patří velké poděkování.

Dne 8. března 2019 se projekt oslavil 1 rok své činnosti, ale současně i začátku tzv. fúze do spolku, což se dne 31. května 2019 i stalo. Od tohoto dne je projekt součásti spolku Opavskem bez bariér, z.s. .